Tarieven en vergoedingen

In sommige gevallen heeft u bij het laten maken of repareren van een gebitsprothese recht op een vergoeding vanuit uw zorgverzekering. Hieronder ziet u de meest voorkomende vergoedingen. Let op! Controleer altijd uw polisvoorwaarden. Tandprothetische Praktijk Zwijndrecht is niet aansprakelijk voor onjuiste informatie.

 • Voor een volledige boven- en/of ondergebit wordt 75% vergoed vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico dat nog verrekend kan worden door uw zorgverzekeraar)
  25% eigen bijdrage. Als u een aanvullende tandartsverzekering heeft, dan zal daar nog een deel uit vergoed worden.

 • Een partiële frameprothese wordt vergoed vanuit de aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

 • Een klikgebit wordt voor 90%-92% door uw zorgverzekeraar vergoed vanuit de basisverzekering (let hierbij op het eigen risico dat nog verrekend kan worden door uw zorgverzekeraar). De eigen bijdrage ligt tussen de 300,- en 400,- euro. Indien u een aanvullende tandartsverzekering heeft kan de vergoeding oplopen tot 100%.

 • U krijgt ook het repareren van uw volledige gebitsprotheses vergoed uit uw basisverzekering. De vergoeding is 90%. (let hierbij op het eigen risico dat nog verrekend kan worden door uw zorgverzekeraar).

  Reparaties van een partiële frameprothese of partiële plaatprothese worden vergoed vanuit een aanvullende tandartsverzekering. Lees de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering goed door aangezien de dekking per verzekering verschilt. Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, dan is het volledige bedrag voor eigen rekening.

 • Als het gebit nog niet ouder is dan vijf jaar, dan kunt u ervoor kiezen om de prothese op te laten vullen. We zullen uw prothese rebasen (opvullen) waardoor deze weer volledig passend gemaakt kan worden.

  U krijgt ook het rebasen van uw volledige gebitsprothese vergoed uit uw basisverzekering. De vergoeding is 90% (let hierbij op het eigen risico dat nog verrekend kan worden door uw zorgverzekeraar).

De prijzen die wij hanteren zijn aangeleverd door de  Nza en als zodanig ook dwingend. Deze zijn te vinden op www.nza.nl Daarnaast zijn er afspraken per verzekeraar en het door u afgesloten contract. Het is helaas onmogelijk voor ons om kennis te hebben van al deze verschillende verzekeringen en voorwaarden. U kunt zelf in uw polisvoorwaarden lezen wat voor u de voorwaarden zijn of contact opnemen met uw verzekeraar.

Vermeld dan, dat u zich laat behandelen door een Tandprotheticus!

Tarieven en vergoedingen
Tarieven en vergoedingen
Tarieven en vergoedingen

BESPAAR GELD OP DE HOGE KOSTEN VAN EEN KUNSTGEBIT!

Als een kunstgebit bij een tandarts wordt aangemeten bent u stukken duurder uit. Dit heeft met aantal aspecten te maken:

De meeste tandartsen hebben geen zorgovereenkomst afgesloten met de zorgverzekeraars dit zorgt er voor dat u eventueel boetes of strafkorting kunt krijgen van sommige zorgverzekeraars, waardoor uw kunstgebit uiteindelijk duurder uitvalt.
Tandarts honoraria (behandeling kosten) zijn hoger dan die van een tandprotheticus.

 

MAAR KRIJG IK DAN EEN SLECHTER KUNSTGEBIT VAN EEN TANDPROTHETICUS?

Het antwoord hierop is NEE. U krijgt juist meer voor uw geld. Een tandprotheticus is een specialist die geschoold is voor het aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Daarnaast zijn er ook andere voordelen:

  Wij hebben een zorgovereenkomst met alle zorgverzekeraars en zijn een gecontracteerde praktijk. Hierdoor ontvangt u geen boetes of strafkorting bij bepaalde zorgverzekeraars.
  Alle gebitsprothesen worden in ons eigen laboratorium vervaardigd en worden niet naar derden opgestuurd.
  Er worden geen kosten in rekening gebracht op de nazorg.
  Wij geven één jaar garantie op de duurzaamheid van het gebit.

U kunt zonder verwijsbrief van de tandarts bij ons terecht.

Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag:
Bel ons voor een gratis intake